* *
Інструкція для посади "Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома-дослідника із плодоовочівництва і виноградарства I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативні і правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і галузі рослинництва, інструктивні матеріали органів вищого рівня щодо перспектив розвитку галузі плодоовочівництва і виноградарства;
      - сучасні технології вирощування, збирання, первинної переробки та зберігання плодових, ягідних, овочевих культур та винограду, доцільність їх застосування в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах;
      - стан та проблеми науково-технічного прогресу в галузі, тенденції розвитку науково-технічної діяльності в Україні та у світі;
      - сучасні методи та засоби планування і організації навчального, наукового і виробничого процесів;
      - основи менеджменту та маркетингу;
      - способи використання комп'ютерних технологій в галузі;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє, удосконалює та впроваджує сучасні технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства.

2.2. Здійснює патентний пошук, аналізує та систематизує дані літературних джерел, обґрунтовує проведення наукових досліджень.

2.3. Організовує роботи із проведення досліджень, спостережень та обліків на дослідних ділянках.

2.4. Вивчає та використовує в практичній роботі методики наукових досліджень з плодоовочівництва і виноградарства.

2.5. Проводить навчально-виховну роботу в колективі та навчання з підвищення кваліфікації фахівців.

2.6. Розробляє програми наукових досліджень та здійснює контроль за їх виконанням.

2.7. Контролює психологічну ситуацію в колективі та вживає заходів до її оптимізації.

2.8. Забезпечує упровадження новітніх технологій.

2.9. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.10. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.