* *
Інструкція для посади "Провідний агроном з насінництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний агроном з насінництва" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома з насінництва I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування в галузі насінництва;
      - методи апробації і оцінки посівних якостей насіння;
      - агротехніку;
      - способи і методи поліпшення якості насіння, технологію його виробництва і обробки;
      - досягнення науки і передовий досвід у галузі насінництва;
      - закупівельні ціни і сортові надбавки на насіння;
      - державні стандарти на насіння і садивний матеріал;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - чинні положення про оплату праці і основи її нормування;
      - основи трудового і земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний агроном з насінництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний агроном з насінництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний агроном з насінництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний агроном з насінництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з вирощування високоякісних сортів насіння і садивного матеріалу, а також створення в необхідній кількості насіннєвого фонду господарства.

2.2. Забезпечує найоптимальніші терміни закладання насінницьких ділянок, проведення агрономічних заходів з догляду за ними з метою одержання високоякісного насіння.

2.3. Проводить апробацію сортових посівів.

2.4. Організовує своєчасне збирання насінницьких посівів, засипання, обробку насіння після збирання і доведення його до високих посівних кондицій.

2.5. Здійснює контроль за правильним його зберіганням, а також використанням сортового насіння для сівби.

2.6. Організовує виробниче випробування нових сортів.

2.7. Проводить роботу із сортозаміни та сортооновлення.

2.8. Забезпечує упровадження у виробництво нових високоякісних сортів і гібридів.

2.9. Складає заявки на придбання насіння і садивного матеріалу необхідних сортів і гібридів, забезпечує своєчасне їх одержання.

2.10. Розробляє заходи з поліпшення насінництва, збільшення виробництва насіння дефіцитних і перспективних сортів, переведення насінництва зернових культур на промислову основу.

2.11. Веде документацію з насінництва, книгу обліку насіння, а також облік і установлену звітність з насінництва.

2.12. Бере участь у впровадженні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, розробленні і впровадженні заходів з наукової організації праці, науково обґрунтованих норм виробітку.

2.13. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць.

2.14. Контролює готовність, технічний стан та якість роботи застосовуваних у насінництві машин.

2.15. Своєчасно відбирає зразки партій насіння, направляє їх у державну насіннєву інспекцію.

2.16. Систематично підвищує свою кваліфікацію.

2.17. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний агроном з насінництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний агроном з насінництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний агроном з насінництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний агроном з насінництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний агроном з насінництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний агроном з насінництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний агроном з насінництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний агроном з насінництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний агроном з насінництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний агроном з насінництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.