Інструкція для посади "Ефіроолійник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ефіроолійник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ефіроолійника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прогресивні методи сучасної технології вирощування троянди, лаванди, м'яти, меліси та інших ефіроолійних культур;
      - будову та правила експлуатації тракторів, комбайнів, складних сільськогосподарських машин;
      - способи виконання ремонтних робіт та технічні умови на ремонт тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин;
      - сучасну передову технологію та агротехніку механізованих робіт з виробництва ефіроолійних культур;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Ефіроолійник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ефіроолійник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ефіроолійник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ефіроолійник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Високопродуктивно використовує машини і знаряддя для виконання механізованих робіт із захисту рослин та їх хімічної обробки, підготовки насіння, приготування та внесення добрив, збирання троянди, лаванди, м'яти, меліси та інших ефіроолійних культур.

2.2. Встановлює машини та знаряддя в робоче й транспортне положення, своєчасно очищає й змащує їх, правильно регулює робочі органи, усуває невеликі дефекти.

2.3. Виконує всі види робіт відповідно до передової агротехніки та технології механізованого вирощування ефіроолійних культур.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ефіроолійник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ефіроолійник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ефіроолійник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ефіроолійник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ефіроолійник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ефіроолійник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ефіроолійник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ефіроолійник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ефіроолійник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ефіроолійник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Механізоване приготування та завантаження отрутохімікатів та розчинів.

5.2. Обпилювання та обприскування механізованим способом посівів, насаджень отрутохімікатами, гербіцидами.

5.3. Збирання волошок, шавлії мускатної, м'яти, меліси, валеріани, левзеї, вовчуга та інших культур комбайнами, жатками.

5.4. Підбирання підсушених валків і пресування, м'яти, меліси тощо в паки самохідними прес-підбирачами.

5.5. Збирання суцвіть лаванди комбайнами.