Інструкція для посади "Сортувальник тютюну 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник тютюну 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сортувальника тютюну 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину, основні якісні характеристики сировини;
      - технологічні режими оброблення сировини;
      - конструкцію, будову і правила експлуатації устаткування;
      - способи регулювання основних параметрів технологічного режиму;
      - правила з безпечного ведення робіт і протипожежної безпеки.

1.4. Сортувальник тютюну 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник тютюну 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник тютюну 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник тютюну 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес підготовки тютюну на потоковій лінії.

2.2. Забезпечує безперебійну роботу пневмомеханічної установки для розщипу пачок, установки додаткового зволожування тютюнового листя, бункерів-змішувачів, барабану сушіння тютюну, силосів.

2.3. Звільняє паки і пачки від упаковки, складає рядна, шпагат, папір у відведеному місці.

2.4. Сортує тютюн із розподіленням на шари товщиною до 10 см, подає тютюн на установку для розщиплення.

2.5. Забезпечує рівномірне подавання тютюну на транспортер установки, відбирає дефектне листя, зволожує тютюн з дотриманням параметрів зволожування для кожного сорту.

2.6. Обробляє тютюн гумиктантами.

2.7. Контролює органолептично вологість тютюну.

2.8. Розрівнює листовий тютюн на стрічці вібротранспортера перед завантажувальними шахтами тютюнорізальних машин.

2.9. Вилучає металеві та інші домішки.

2.10. Підсипає очищений тютюн на транспортерну стрічку.

2.11. Відбирає і сортує брак різаного тютюну з вилученням із нього сторонніх домішок.

2.12. Підсипає очищений брак різаного тютюну до маси листового тютюну.

2.13. Забезпечує рівномірне завантаження і розвантаження силосів різаного тютюну, регулює швидкість завантаження і розвантаження транспортерних стрічок силосів та кількість обертів барабана підсушення тютюну.

2.14. Органолептично контролює вологість тютюну після сушіння.

2.15. Перевіряє та готує устаткування до пуску.

2.16. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, чистить і змащує його.

2.17. Підтримує на належному рівні санітарний стан устаткування та дільниці.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник тютюну 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник тютюну 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.