Інструкція для посади "Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-електромонтера 3 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення і технічні характеристики електрообладнання, що монтується, потужністю понад 100 кВт;
      - схеми підключення електрообладнання, електричні схеми енергозабезпечення бурової;
      - послідовність монтажу електрообладнання, контрольно-вимірювальної і пускорегулювальної апаратури, комутації електрообладнання;
      - методи перевірки правильності включення електричних схем;
      - методи і правила монтажу, демонтажу і транспортування бурової установки.

1.4. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, складання, регулювання і здавання електрообладнання постійного і змінного струму потужністю понад 100 кВт.

2.2. Установлює комплекти високовольтних розподільних пристроїв на буровій.

2.3. Виконує монтаж, демонтаж і регулювання асинхронних двигунів привода лебідки і синхронних двигунів привода насосів.

2.4. Установлює і регулює триполюсні автомати змінного струму на розподільному щиті дизель-електричних агрегатів, кулачкових контролерів для керування електродвигуном допоміжної лебідки, командоапаратів для комутації струму в електричних мережах.

2.5. Маркує жили і прокладає контрольні кабелі.

2.6. Установлює набірні клеми для підключення жил контрольних кабелів.

2.7. Прокладає кабель по жолобах і блоках з розділенням, зрощуванням і монтажем лінійних кінцевих муфт і клемних коробок.

2.8. Регулює реле струму, часу і температури.

2.9. Виконує монтаж електрообладнання поворотних кранів, схем повторної комутації з релейно-контакторним керуванням.

2.10. Виконує монтаж, демонтаж і транспортування бурових вишок, привишкових споруд, механізмів для підйому та опускання вишок.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вишкомонтажник-електромонтер 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.