Інструкція для посади "Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схеми електропостачання тягових і понижуючих підстанцій;
      - будову і принцип дії устаткування підстанцій, несправності в роботі цього устаткування і засоби їх усунення;
      - порядок ведення ремонтів устаткування;
      - захисти електрообладнання і живлячих ліній;
      - будову і схеми заземлення;
      - причини виникнення дефектів у роботі електричного устаткування і способи їх запобігання;
      - способи сушіння електрообладнання;
      - електричні схеми устаткування, що монтується, і способи їх перевірки;
      - способи вимірювання опору ізоляції;
      - будову і правила застосування електровимірювальних приладів;
      - конструкцію і принцип дії усіх видів реле;
      - технічні характеристики електричного устаткування і захисних засобів;
      - електротехніку в обсязі програми технічного училища.

1.4. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Регулює, настроює і випробовує електрообладнання підстанції і захисні засоби за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.2. Сушить апарати та електричні машини.

2.3. Розмічає і прокладає проводи і кабелі.

2.4. Установлює прохідні плити та ізолятори, роз'єднувачі, приводи, розрядники, силові трансформатори усіх видів.

2.5. Складає з регулюванням і заміною деталей приводи масляних вимикачів, швидкодіючі автомати, фільтропристрої.

2.6. Проводить монтаж захисних пристроїв ланцюгів блокування і напівпровідникових перетворювачів.

2.7. Виявляє та усуває пошкодження у випрямлячах, автоматичному і дистанційному керуванні устаткування.

2.8. Шабрує магнітні площини автоматів, розшихтовує і зашихтовує магнітопроводи.

2.9. Перевіряє схеми вторинних ланцюгів комутації, напівпровідникових перетворювачів, силових трансформаторів.

2.10. Визначає стан ізоляції обмоток електромашин і трансформаторів.

2.11. Перевіряє прості пристрої автоматики і телемеханіки.

2.12. Ремонтує, регулює і знімає характеристики реле.

2.13. Бере участь у перевірці і профілактичних випробуваннях шаф і щитів керування.

2.14. Перевіряє і налагоджує захисти середньої складності.

2.15. Знімає графіки навантажень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер тягової підстанції 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.