Інструкція для посади "Заготівник чайних ящиків 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заготівник чайних ящиків 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти на ящики для сировини, напівфабрикату та готової продукції;
      - види матеріалів, що використовуються для виготовлення чайних ящиків;
      - будову, принцип дії та правила експлуатації циркулярних пилок, різальних і стругальних верстатів, правила догляду за ними.

1.4. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє чайні ящики без пакетів-вкладнів для сировини, напівфабрикатів та готової продукції у разі виготовлення ящиків, що не потребують облицювання.

2.2. Підбирає та ріже на циркулярних пилках фанеру і планки.

2.3. Обробляє планки і дошки на стругальному верстаті.

2.4. Ріже папір, залізо.

2.5. Обгортає планки і стінки ящиків для готової продукції обгортковим папером, фольгою, підпергаментним папером.

2.6. Збиває ящики.

2.7. Виготовляє косинці та стрічки для обковування ящиків.

2.8. Обковує ящики.

2.9. Періодично чистить, змащує та гострить різальні інструменти.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заготівник чайних ящиків 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.