* *
Інструкція для посади "Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента художника з комбінованих зйомок II категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи образотворчого мистецтва з комбінованих зйомок;
      - основи живопису, малюнка, композиції;
      - історію образотворчого мистецтва, побуту, костюма, архітектури і стилів;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - техніку і технологію спорудження макетів;
      - техніку і технологію комбінованих зйомок;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює зображальне вирішення епізодів і комбінованих кадрів фільму за завданням художника з комбінованих зйомок.

2.2. Підбирає необхідний зображальний матеріал по окремих розділах.

2.3. Виготовлює креслення і складає опис робіт по макетах і знімальних пристроях.

2.4. Стежить за ходом виконання робіт макетно-бутафорського, постановницького та інших цехів.

2.5. Виконує в процесі зйомки роботи під керівництвом художника з комбінованих зйомок.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент художника з комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.