Інструкція для посади "Виробник сигар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник сигар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією виробника сигар 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення сигар вищого ґатунку та на експорт;
      - вищі сорти сигарного тютюну;
      - види й ознаки хвороб тютюну;
      - матеріальність тютюнового листя та його дефекти;
      - рецептуру тютюнової суміші;
      - правила та методику готування тютюнової суміші;
      - норми і правила соусування тютюнової суміші;
      - технологію виготовлення підгорток, загортання й пресування сигар;
      - вимоги до якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;
      - будову обслуговуваного устаткування;
      - правила чищення, змащення основних вузлів, заміни дрібних частин, регулювання машин після ремонту.

1.4. Виробник сигар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник сигар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник сигар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник сигар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить технологічну підготовку сигарної сировини до виробництва сигар.

2.2. Завантажує сигарну сировину на транспортер тіпальної машини.

2.3. Готує тютюнову суміш для крихти, яка виготовляється на машині.

2.4. Соусує крихту.

2.5. Виготовляє сигари на загорткових і підгорткових машинах.

2.6. Накладає різані підлистки на стрічки машин.

2.7. Закладає готові підгортки в мітральєзи загорткових машин.

2.8. Накладає покривне листя на форматні ножі машин.

2.9. Пресує сигари на гвинтових пресах.

2.10. Контролює якість сировини та виготовлених виробів.

2.11. Прибирає відходи виробництва у ящики.

2.12. Готує машини до роботи, усуває дрібні несправності, змащує і чистить машини.

2.13. Виготовляє сигари вищого гатунку та на експорт вручну.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник сигар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник сигар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник сигар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник сигар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник сигар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник сигар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник сигар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник сигар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник сигар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник сигар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.