Інструкція для посади "Машиніст шприц-машини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст шприц-машини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста шприц-машини 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес шприцювання;
      - будову та правила налагодження шприц-машин різних типів;
      - марки та властивості сумішей, які обробляються, та допоміжних матеріалів;
      - специфікацію та розміри заготовок;
      - технічні вимоги до якості продукції;
      - способи інкрустації методом багаторазового повторного шприцювання;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

1.4. Машиніст шприц-машини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст шприц-машини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст шприц-машини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст шприц-машини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з шприцювання гумових заготовок.

2.2. Провадить шприцювання заготовок гумотехнічних виробів та заготовок для відновлення та ремонту шин на машинах з діаметром черв'яка понад 85 мм, а також особливо відповідальних виробів на малих шприц-машинах.

2.3. Провадить дегумування металокорду у процесі виготовлення знімних протекторних кілець на автоматизованій лінії.

2.4. Виготовляє вироби з фаоліту, вініпласту, кабельного пластикату методом шприцювання.

2.5. Провадить художню інкрустацію виробів складної конфігурації методом багаторазового шприцювання.

2.6. Готує шприц-машину до роботи: підбирає та установлює мундштуки, дрони, регулювальні планки.

2.7. Стежить за подачею маси в шприц-машину.

2.8. Регулює режим шприцювання: температуру, циркуляцію води, швидкість шприцювання за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та візуально.

2.9. Стежить за якістю заготовок, які випускаються.

2.10. Пускає, зупиняє та налагоджує шприц-машину.

2.11. Керує машиністами нижчої кваліфікації.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст шприц-машини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст шприц-машини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Велопротектори, велокамери та ободові стрічки - шприцювання.

5.2. Шланги з обплетенням - облицювання на шприц-машинах зі скошеною головкою у виробництві обплітальних рукавів.