Інструкція для посади "Жарівник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Жарівник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж робота за професією жарівника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію приготування м'язги, методи визначення вологості м'язги;
      - теплові режими приготування м'язги з насіння олійних культур;
      - методи органолептичного визначення якості м'язги, фізико-хімічні процеси вологотеплового оброблення м'язги;
      - правила регулювання, контролю теплового оброблення;
      - правила налагоджування та регулювання обслуговуваного устаткування, схему комунікацій;
      - якісні та кількісні показники режиму роботи технологічного устаткування.

1.4. Жарівник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Жарівник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Жарівник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Жарівник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес вологотеплового оброблення м'язги в жаровнях різних систем і конструкцій.

2.2. Веде розрахунок кількості м'язги, що подається в жаровню, кількості вологи на зволожування (тиску пари), виходу м'язги.

2.3. Забезпечує рівномірне надходження м'язги в чани жаровень і регулює режими вологотеплового оброблення м'язги.

2.4. Стежить за роботою перепускних клапанів, за аспірацією чанів жаровні, температурою м'язги, тиском пари, конденсаційною системою, висотою шару м'язги у чанах жаровні візуально та за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Регулює режим технологічного процесу приготування м'язги та налагоджує роботу технологічного устаткування.

2.6. Визначає органолептичним та хімічним методами готовність м'язги до пресування.

2.7. Контролює структуру м'язги, що поступає на преси, якість олії, навантаження пресів попереднього та остаточного віджиму олії.

2.8. Координує роботу шеретувально-віяльного та пресового відділень.

2.9. Запускає і зупиняє основне та допоміжне устаткування, очищає установки магнітного захисту, стежить за механізмами транспортування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Жарівник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Жарівник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Жарівник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Жарівник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Жарівник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Жарівник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Жарівник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Жарівник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Жарівник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Жарівник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.