Інструкція для посади "Каталізаторник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Каталізаторник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Стаж роботи за професією каталізаторника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію та режими приготування каталізатора і вимоги до його якості;
      - правила приготування розчинів і відбирання проб;
      - будову й правила експлуатації апаратів для відновлення та розкладання осадів.

1.4. Каталізаторник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Каталізаторник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Каталізаторник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Каталізаторник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес приготування каталізатора періодичним чи безперервним методом з вуглекислих солей нікелю і міді або сірчано-кислих солей металів (міді, нікелю).

2.2. Готує розчини солей і кальцинованої соди.

2.3. Визначає наявність кислоти та лугів у розчинах.

2.4. Осаджує, фільтрує, промиває і сушить каталізатор.

2.5. Веде процес регенерації відпрацьованого каталізатора: проводить попереднє знежирення, розварювання каталізатора в сірчаній кислоті, очищення розчинів.

2.6. Відновлює вуглекислі солі нікелю та міді.

2.7. Відбирає проби розчинів, промивних вод та осадів солей.

2.8. Запускає та зупиняє устаткування для приготування каталізатора.

2.9. Забезпечує норми витрат сировини та матеріалів для приготування каталізатора та веде облік їх витрат.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Каталізаторник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Каталізаторник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Каталізаторник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Каталізаторник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Каталізаторник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Каталізаторник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Каталізаторник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Каталізаторник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Каталізаторник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Каталізаторник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.