Інструкція для посади "Хмеляр 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Хмеляр 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією хмеляра 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехніку і технологію виконання робіт на живому тяглі, ручних робіт та робіт з обслуговування механізованих агрегатів для обробітку ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, виготовлення компостів;
      - способи садіння і підсаджування хмелю, збирання врожаю та збереження хмільників;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Хмеляр 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Хмеляр 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Хмеляр 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Хмеляр 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування хмелю.

2.2. Володіє агротехнічними способами роботи на живому тяглі, ручних та механізованих робіт з обробітку ґрунту, садіння та догляду за насадженнями хмелю, боротьби із шкідниками, хворобами та бур'янами.

2.3. Садить та підсаджує хміль.

2.4. Виконує роботи зі збереження хмелю від приморозків.

2.5. Рамує, збирає, пресує та пакує хміль вручну та гідропресами.

2.6. Підвищує продуктивність праці та якість продукції, додержується вимог споживача до якості та державних стандартів стосовно хмелю.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Хмеляр 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Хмеляр 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Хмеляр 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Хмеляр 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Хмеляр 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Хмеляр 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Хмеляр 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Хмеляр 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Хмеляр 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Хмеляр 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Внесення мінеральних добрив туковою сівалкою.

5.2. Розвезення гною по полю з розкиданням.

5.3. Маркірування поля під садіння.

5.4. Планування поля на ділянки плугом.

5.5. Планування ділянки всередині плантації під садіння.

5.6. Установлення шпалер.

5.7. Садіння й підсаджування хмелю.

5.8. Рамування (видалення зайвих пагонів) хмелю.

5.9. Скидання підпор зі стеблами хмелю.

5.10. Обривання та сортування хмелю.

5.11. Пресування та пакування хмелю вручну.

5.12. Пресування і пакування хмелю гідропресом.

5.13. Навішування, прикріплення та натягування дроту і тяжів по стовпах шпалери.

5.14. Ремонт шпалери.