* *
Інструкція для посади "Завідувач віварію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач віварію" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією : для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - Закон України "Про ветеринарну медицину", Статут ветеринарної медицини;
      - зоогігієнічні і ветеринарні правила утримання тварин;
      - правила застосування лікувальних і дезінфікуючих засобів;
      - досягнення науки і передовий досвід у галузі ветеринарії;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач віварію призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач віварію підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач віварію керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач віварію під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу віварію з утримання, годівлі і догляду за тваринами-продуцентами і донорами у виробництві сироваток, ендокринних препаратів, антибіотиків та інших препаратів біосинтезу.

2.2. Контролює дотримання правил підготовки до операцій інструментів, тварин-продуцентів і приміщень; умови стерильної роботи; правила виконання імунізацій, кровопускань, тотальних кровопускань; правила утримання і годівлі тварин-продуцентів і донорів та догляду за ними після імунізацій і кровопускань.

2.3. Здійснює контроль за своєчасним прибиранням кліток, стаєнь, стійл тощо.

2.4. Стежить за виконанням зоогігієнічних і ветеринарних правил під час утримання, годівлі тварин і догляду за ними.

2.5. Організовує проведення дезінфекції і дератизації приміщень віварію.

2.6. Контролює раціони годівлі тварин, виконання планів заготівлі і правил зберігання кормів.

2.7. Забезпечує технічну справність приміщень, устаткування, інвентарю та їх своєчасний ремонт.

2.8. Виконує розрахунки і складає заявки на придбання устаткування, ремонтних матеріалів, приладів, інструментів, тари тощо.

2.9. Бере участь у складанні дефектних відомостей і заявок на поточний і капітальний ремонт приміщень, контролює і приймав ремонтні роботи.

2.10. Забезпечує правильне ведення встановленого обліку і звітності.

2.11. Постійно підвищує свою ділову кваліфікацію, організовує навчання кадрів.

2.12. Забезпечує утримання віварію в чистоті і порядку.

2.13. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач віварію має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач віварію має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач віварію має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач віварію має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач віварію має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач віварію має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач віварію має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач віварію має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач віварію має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач віварію несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач віварію несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач віварію несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач віварію несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач віварію несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач віварію несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач віварію несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.