* *
Інструкція для посади "Бджоляр 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бджоляр 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - склад бджолиної сім'ї;
      - роль матки, робочих бджіл та трутнів, життєдіяльність бджолиної сім'ї протягом року;
      - вимоги до вуликів, реманенту, який застосовують під час догляду за бджолами, для викачування меду та переробки воскової сировини;
      - правила користування інструментом;
      - техніку виставляння вуликів із зимівника та встановлення їх у зимівник;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бджоляр 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бджоляр 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бджоляр 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бджоляр 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підсобні та допоміжні роботи з догляду за бджолами і одержання від них продукції.

2.2. Виставляє вулики із зимівника.

2.3. Підготовляє вулики з бджолами та перевозить їх на медозбір, розставляє вулики на пасіці.

2.4. Проводить профілактичний догляд за вуликами.

2.5. Ремонтує та фарбує їх.

2.6. Натягує й навощує рамки.

2.7. Переробляє продукцію бджільництва.

2.8. Утеплює гнізда.

2.9. Підгодовує бджіл та збирає гнізда на зимівлю.

2.10. Дезінфікує вулики та інвентар, вживає профілактичних заходів щодо боротьби з хворобами та шкідниками бджіл.

2.11. Підтримує санітарно-гігієнічні умови на пасіці та в приміщеннях.

2.12. Здійснює поточний ремонт приміщення, огорожі, устаткування та інвентарю.

2.13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бджоляр 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бджоляр 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бджоляр 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бджоляр 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бджоляр 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бджоляр 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бджоляр 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бджоляр 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бджоляр 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бджоляр 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.