Інструкція для посади "Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища авіаційно-технічна освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) та підтвердження кваліфікації згідно з чинними авіаційними правилами цивільної авіації. Наявність свідоцтва техніка з технічного обслуговування повітряних суден категорії A. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підрозділу;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування систем, які контролюються та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем повітряних суден від їх граничних значень, основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем.

2.2. Своєчасно інформує про це начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю.

2.3. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби обробки та аналізу польотної інформації.

2.4. Удосконалює організацію робіт відділу (дільниці).

2.5. Підвищує продуктивність та якість праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт.

2.6. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів обробки до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну повірку.

2.7. Подає пропозиції щодо вдосконалення засобів об'єктивного контролю.

2.8. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію.

2.9. Забезпечує зберігання матеріалів, інформацію результатів її оброблення та аналізу.

2.10. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів.

2.11. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт.

2.12. Виконує всі види робіт з технічної експлуатації бортових реєстраторів згідно з вимогами ремонтно-технічного обслуговування.

2.13. Виконує монтажно-демонтажні роботи агрегатів систем реєстрації польотної інформації у разі їх відмови або несправності.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.