Інструкція для посади "Ґрунтувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ґрунтувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ґрунтувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес ґрунтування та сушіння напівфабрикату;
      - принцип роботи ґрунтувальної машини або аґреґату;
      - призначення ґрунтів;
      - асортимент продукції, яка виробляється;
      - міри щодо запобігання та усунення браку;
      - технічні умови на ґрунтувальні матеріали;
      - правила реґулювання процесу;
      - правила відбору проб.

1.4. Ґрунтувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ґрунтувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ґрунтувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ґрунтувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес ґрунтування на верстаті або ґрунтувальному аґреґаті та машині під керівництвом ґрунтувальника вищої кваліфікації при ґрунтуванні гліфталевого лінолеуму на ґрунтувальному аґреґаті, тканини на ґрунтувальній машині, барабані, паперу на баритажній машині.

2.2. Готує устаткування та інструмент до роботи.

2.3. Встановлює та заправляє рулон напівфабрикату в машину.

2.4. Стежить за рівномірним надходженням ґрунту та якістю ґрунтування.

2.5. Регулює температуру, тиск за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Веде технологічний процес накатування на барабан, сушіння та намотування.

2.7. Стежить за натягненням полотна, паперу та якістю намотування.

2.8. Зшиває полотно на обривах.

2.9. Виконує роботи щодо регулювання та настроювання устаткування.

2.10. Приймає устаткування з ремонту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ґрунтувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ґрунтувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ґрунтувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ґрунтувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ґрунтувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ґрунтувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ґрунтувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ґрунтувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ґрунтувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ґрунтувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Лінолеум пергаміновий - ґрунтування на верстаті.