* *
Інструкція для посади "Апаратник фосгенування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник фосгенування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника фосгенування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний режим процесу фосгенування;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні властивості фосгену та інших компонентів реакції та умови роботи з ними;
      - вимоги до сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - правила відбору проб та методику проведення аналізів;
      - норми ведення технологічного процесу;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник фосгенування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник фосгенування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник фосгенування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник фосгенування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес фосгенування органічних сполук.

2.2. Розраховує дозування компонентів.

2.3. Завантажує сировину та напівфабрикати в реактори, фосгенує, передає продукт на наступну стадію або вивантажує з апаратів.

2.4. Провадить передбачені технологічним режимом супровідні операції: нейтралізації, відгонки, розчинення, фільтрації тощо.

2.5. Регулює процес фосгенування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.6. Виконує передбачені інструкцією аналізи.

2.7. Перевіряє герметичність устаткування та комунікацій.

2.8. Обслуговує реакційні апарати, насоси, вбірні системи, фільтри, перегінні колони, центрифуги, збірники, мірники, холодильники, контрольно-вимірювальні прилади, комунікації та арматуру.

2.9. Чистить реактори від кубових залишків та їх дегазує.

2.10. Готує балони або танки з фосгеном або передає фосген у відділення одержання фосгену.

2.11. Веде облік сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

2.12. Здає та приймає устаткування з ремонту.

2.13. Керує апаратниками нижчої кваліфікації за їх наявністю.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник фосгенування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник фосгенування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.