Інструкція для посади "Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виробництва сухих пивних знегірчених дріжджів;
      - принципи роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування;
      - методи визначення якості сепарації, втрат дріжджів;
      - види браку, способи запобігання і усунення;
      - правила приготування дезінфікуючих засобів та санітарного оброблення устаткування і комунікацій.

1.4. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес одержання сухих пивних знегірчених дріжджів під керівництвом змінного майстра або робітника вищої кваліфікації.

2.2. Приймає рідкі дріжджі з бродильних чанів.

2.3. Складає правильне співвідношення дріжджів з водою.

2.4. Сепарує дріжджі.

2.5. Обробляє дріжджі згідно з технологією.

2.6. Промиває дріжджі до повного знегірчення.

2.7. Регулює подавання рідких, знегірчених дріжджів на сушіння.

2.8. Стежить за режимом сушіння дріжджів.

2.9. Розвантажує сушарку і подає сухі пивні дріжджі на дробарку.

2.10. Завантажує, пускає, стежить за роботою дробарки.

2.11. Розфасовує в коробки сухі дріжджі, зважує, загортає коробки, маркує, пакує коробки в короби або ящики.

2.12. Укладає короби або ящики в стоси.

2.13. Миє, чистить, дезінфікує устаткування і комунікації цеху.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач сухих пивних дріжджів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.