Інструкція для посади "Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ізолювальника жил кабелю 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичну схему ізолювальних машин для ізолювання жил високовольтних кабелів;
      - основи теорії накладання ізоляції на жили високовольтних кабелів;
      - методи розрахунку величини зазору та ширини ізоляційного матеріалу;
      - залежність основних параметрів ізоляційних матеріалів від конструкції та розміру жили.

1.4. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ізолює жили силових кабелів напругою понад 20 кВ на ізолювальних машинах.

2.2. Ізолює трансформаторні та маслонаповнені кабелі.

2.3. Підбирає жили, кружки кабельного, високовольтного, металізованого паперу, фольги та інших ізоляційних матеріалів.

2.4. Розраховує величину зазору та ширину паперових стрічок.

2.5. Установлює натягнення стрічок ізоляційних матеріалів, кут нахилу та напрям накладання ізоляції.

2.6. Вибирає кількість стрічок у екранах за жилами та ізоляцією.

2.7. Веде журнал обліку виробітку.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник жил кабелю 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.