Інструкція для посади "Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії основних вузлів паперорізальної машини;
      - марки гуми, упаковувального паперу та міткалю;
      - правила заточування;
      - допуски по ширині та висоті кружка.

1.4. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ріже рулони міткалю, гуми та упаковувального паперу на кружки різної ширини на паперорізальних машинах.

2.2. Установлює та заміняє рулони міткалю, гуми та упаковувального паперу.

2.3. Послідовно заправляє вузли паперорізальної машини міткалем, гумою, упаковувальним папером.

2.4. Набирає та встановлює ножі відповідно до заданої ширини стрічки.

2.5. Розбиває нарізаний рулон на кружки вручну.

2.6. Бере участь у під налагодженні устаткування, яке обслуговує.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник матеріалів кабельного виробництва 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.