Інструкція для посади "Розливальник утфелю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розливальник утфелю 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника утфелю 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схему технологічного процесу розливного відділення;
      - будову, принцип роботи, правила технічної експлуатації обслуговуваного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості утфелів;
      - правила регулювання технологічного процесу, ведення встановленого обліку продукції в розливному відділенні;
      - слюсарну справу.

1.4. Розливальник утфелю 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розливальник утфелю 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розливальник утфелю 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розливальник утфелю 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу дільниці розливу та обробки утфелю перед вибілюванням.

2.2. Веде виробничий процес розливання, рульовки, додаткової кристалізації та охолодження утфелю згідно з технологічними інструкціями.

2.3. Забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Запобігає відхиленню технологічного процесу від заданого режиму та встановлює причини відхилення.

2.5. Бере участь у налагодженні устаткування та усуває несправності в його роботі.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розливальник утфелю 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розливальник утфелю 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розливальник утфелю 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розливальник утфелю 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розливальник утфелю 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розливальник утфелю 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розливальник утфелю 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розливальник утфелю 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розливальник утфелю 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розливальник утфелю 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.