* *
Інструкція для посади "Апаратник гідрування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник гідрування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника гідрування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу гідрування;
      - будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему комунікацій;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готового продукту;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - методику розрахунку сировини та виходу продукції;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник гідрування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник гідрування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник гідрування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник гідрування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес гідрування безперервним методом у колонах або періодичним в автоклавах.

2.2. Провадить періодичне завантаження колон каталізатором; обпресовує системи, випарює, подає в колони гідрування, гідрує, регенерує та конденсує контактний газ, розділяє конденсат, передає продукт на інші дільниці виробництва.

2.3. Контролює та регулює температуру, тиск, концентрацію, рівень подавання водню та компонентів реакції, дозування сировини та інших параметрів режиму за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.4. Виконує аналізи.

2.5. Розраховує витрати сировини та вихід продукції.

2.6. Обслуговує колони гідрування, реакційні апарати, автоклави, холодильники-конденсатори, сепаратори, теплообмінники, газовіддільники та інше устаткування.

2.7. Здає та приймає устаткування з ремонту.

2.8. Керує роботою машиністів компресорних установок та апаратників нижчої кваліфікації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник гідрування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник гідрування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник гідрування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник гідрування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник гідрування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник гідрування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник гідрування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник гідрування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник гідрування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник гідрування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.