* *
Інструкція для посади "Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспергування пігментів і барвників 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний регламент;
      - правила регулювання процесу за результатами аналізу;
      - схему комунікацій та запірної арматури;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила підготовки устаткування під час переходу на виробництво інших марок продукції;
      - правила підготовки устаткування до ремонту, приймання його з ремонту;
      - методи усунення дрібних несправностей у роботі устаткування;
      - методику проведення нескладних аналізів.

1.4. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес диспергування пігментів на фарботерних машинах різних конструкцій у виробництві художніх і декоративних фарб або веде процес в кульових чи бісерних млинах під керівництвом апаратника вищої кваліфікації, або на різному диспергуючому устаткуванні у виробництві барвників зі ступенем перетирання від 3 до 50 мікрон.

2.2. Точно налагоджує роботу фарботерної машини.

2.3. Завантажує пасту (заміс) на вали машини за допомогою насосу, тельфера та інших пристроїв.

2.4. Продуває устаткування інертним газом.

2.5. Зважує та відміряє великий та різноманітний асортимент різних компонентів.

2.6. Завантажує різні компоненти в кульовий млин, залюковує його.

2.7. Безперервно подає суспензію із швидкохідного змішувача (дисольвера) за допомогою насоса-дозатора в бісерний млин.

2.8. Стежить за роботою устаткування, показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Відбирає проби.

2.10. Провадить аналізи.

2.11. Періодично розбирає, чистить, промиває устаткування.

2.12. Просіває, заміряє рівень бісеру у бісерному млині та довантажує недостатню кількість.

2.13. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник диспергування пігментів і барвників 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.