* *
Інструкція для посади "Бісквітник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бісквітник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бісквітника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури і технологію приготування печива, пряників та здобних виробів на формувальному агрегаті;
      - технологічну схему та режим виготовлення печива на безперервнопотоковій лінії;
      - методи визначення якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;
      - будову та правила експлуатації формувальних агрегатів, місильних машин, печей, контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій, устаткування безперервно-потокової лінії.

1.4. Бісквітник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бісквітник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бісквітник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бісквітник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення печива, пряників і здобних виробів на формувальному агрегаті.

2.2. Готує агрегат до роботи.

2.3. Контролює якість тіста, що надходить від місильного відділення і процес вальцювання тіста.

2.4. Пускає і зупиняє формувальний агрегат.

2.5. Стежить за процесом утворення безперервної тістової стрічки.

2.6. Регулює подавання тіста, швидкість руху тіста по системі конвеєрів, товщину тістової стрічки.

2.7. Забезпечує точне регулювання роботи штампувального механізму, правильне розміщення і перехід відформованих (вирубаних) виробів з полотна формувального агрегату на листи (трафарети) або безпосередньо на сталеві стрічки печі.

2.8. Веде технологічний процес виготовлення печива на безперервнопотоковій механізованій лінії.

2.9. Готує лінію до роботи.

2.10. Перевіряє якість сировини, що надходить.

2.11. Забезпечує правильність дозування і послідовність завантаження сировини у місильні машини за заданою рецептурою.

2.12. Відстежує та регулює процеси безперервного замішування, вальцювання тіста, формування та випікання.

2.13. Стежить за температурним режимом випікання.

2.14. Забезпечує безперебійну і ритмічну роботу всього устаткування лінії.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бісквітник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бісквітник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бісквітник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бісквітник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бісквітник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бісквітник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бісквітник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бісквітник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бісквітник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бісквітник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.