Інструкція для посади "Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інструктора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, положення, інструкції та розпорядження органів управління;
      - правила з питань організації експлуатації засобів електрозв'язку та оброблення телефонно-документального обміну;
      - організацію виробничого процесу;
      - технологію оброблення телефонно-документального обміну;
      - тарифи на послуги електрозв'язку;
      - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, Правила користування місцевим телефонним зв'язком, Правила користування телеграфним зв'язком, Правила користування проводовим мовленням;
      - інструкції про порядок розгляду скарг;
      - систему оплати праці в підгалузі;
      - порядок оформлення і ведення виробничої документації;
      - правила роботи з обчислювальною технікою;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Закон України "Про звернення громадян";
      - Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях;
      - інструкцію про порядок обліку та розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язку;
      - інструкцію про організацію інформаційно-довідкового забезпечення клієнтів;
      - рекомендації щодо оформлення приміщень центрів обслуговування споживачів;
      - основи трудового законодавства;
      - Закон України "Про охорону праці".

1.4. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Інструктує працівників з питань загальної експлуатації електрозв'язку.

2.2. Бере участь у розробленні планів поліпшення якості обслуговування споживачів.

2.3. Здійснює контроль за організацією технологічного процесу надання послуг електрозв'язку, за своєчасною і якісною обробкою телефонно-телеграфного обміну та за виконанням працівниками правил загальної експлуатації засобів електрозв'язку.

2.4. Інструктує та контролює працівників відділень "Телекомсервіс" та поштових відділень зв'язку з питань надання послуг електрозв'язку та правильного застосування тарифів на ці послуги.

2.5. Спільно з працівниками поштових відділень зв'язку перевіряє якість наданих послуг електрозв'язку.

2.6. Контролює отримані та оприбутковані доходи, веде накопичувальну відомість.

2.7. Звіряє первинні документи ф.МТФ4, МТФ5 з роздруками машини та оприбутковані доходи з даними щоденника ф.130.

2.8. Контролює облік дебіторської заборгованості за послуги електрозв'язку, аналізує причини виникнення дебіторської заборгованості, здійснює заходи з її усунення.

2.9. Готує необхідні матеріали юрисконсульту для подання позовно-претензійних заяв до судових органів.

2.10. Бере участь у маркетингових дослідженнях.

2.11. Контролює якість інформаційно-довідкового забезпечення.

2.12. Вивчає та розповсюджує передові методи праці.

2.13. Розслідує скарги та претензії з питань надання послуг та користування послугами, дає на них відповіді.

2.14. Аналізує причини виникнення скарг, вносить пропозиції щодо їх усунення.

2.15. Веде облік показників якості роботи.

2.16. Контролює виконання робіт з усунення пошкоджень у роботі телефонів і радіоточок.

2.17. Контролює оформлення приміщень центрів обслуговування споживачів і продажу послуг, відділень "Телекомсервіс", переговорних пунктів, розміщення рекламно-інформаційних та довідкових матеріалів.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв'язку I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.