Інструкція для посади "Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України з організації та здійснення будівництва;
      - будівельні норми, правила та стандарти;
      - методичні та інші матеріали з виконання робіт з ландшафтного будівництва;
      - основні стилі ландшафтного проектування та дизайну;
      - сучасні технології та способи виконання робіт з ландшафтного будівництва;
      - фізичні властивості споруд;
      - правила, технологію прокладання інженерних комунікацій, установлення інженерного устаткування на об'єктах ландшафтного будівництва;
      - види, властивості матеріалів, виробів, конструкцій та інш. деталей, що застосовуються при ландшафтному будівництві;
      - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, вироби, конструкції;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - особливості методів ландшафтного будівництва у регіонах, де виконуються роботи;
      - вимоги до способів розроблення робочих креслень, макетів, малюнка, живопису;
      - вимоги до складання розбивочних, посадкових креслень, опорного, ситуаційного, генерального, дендрологічного планів ділянки, функціонального та структурного планів зонування ділянки, проекту системи автоматичного поливу та штучних водойм, прив'язування проекту до наявних споруд, огорожі, груп насаджень, інженерних комунікацій тощо;
      - правила складання технічної та звітної документації;
      - способи розмітки на місцевості доріжок, майданчиків, підпірних стінок, бесідок, пергол, рокаріїв, альпінаріїв, штучних водойм, інших споруд та інш.;
      - основні вимоги до улаштування систем ландшафтного освітлення;
      - правила та методи діагностики деформації та загрози руйнування об'єктів ландшафтного будівництва;
      - основні вимоги проектування та дизайну;
      - правила та способи виконання інженерного обмірювання;
      - правила роботи з фотографічною, геодезичною, організаційною та обчислювальною технікою;
      - основи економіки, організації будівельного виробництва, праці та управління;
      - основні технічні характеристики та правила безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, механічного, пневматичного та електричного інструменту;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки, виробничої санітарії, охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції.

1.4. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує комплекс інженерних робіт з ландшафтного будівництва.

2.2. Здійснює підготовку технічного завдання на проектування об'єктів ландшафтного будівництва, ескізне проектування, проектні роботи та посадкове креслення.

2.3. Здійснює підготовку будівництва на ландшафті, що включає складання таких схем: розбивання доріжок, майданчиків, патіо, під'їзних колій; встановлення малих архітектурних форм (пергол, гротів, скульптурних композицій, вазонів тощо); вертикального планування території; розмітки ландшафтних та рослинних композицій, альпінаріїв, підпірних стінок, водойм тощо; дренажу, зливної каналізації, систем зрошення (природного, автоматичного, крапельного тощо); електротехнічної садового освітлення.

2.4. Здійснює безпосереднє керівництво виконання проекту та організовує його реалізацію, що включає: прив'язку профілю ділянки до проекту; улаштування рельєфу ділянки (терасовані та "гірські" схили, підпірні стінки, "лісові яри", гірки, западини тощо); підготовка місць для посадки рослин (клумби, квітники, рокарії, альпінарії, вертикальне озеленення тощо); розмітку та влаштування газонів, доріжок, майданчиків, штучних водойм (ставків, басейнів, струмків, водоспадів, каскадів, фонтанів тощо); прокладання інженерних комунікацій та дренажної системи; встановлення малих архітектурних форм; улаштування систем ландшафтного освітлення (зовнішнього, внутрішнього, підводного) та систем автоматичного поливу тощо, здійснює контроль за дотриманням технологічної послідовності та якості виконання робіт з ландшафтного будівництва, запобігає виникненню дефектів у роботі.

2.5. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання робіт з ландшафтного будівництва.

2.6. Забезпечує дотримання вимог проектно-кошторисної та технологічної документації.

2.7. Складає необхідну виконавчу, технічну, звітну документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-будівельник з ландшафтного дизайну несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.