Інструкція для посади "Радіооператор 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіооператор 3-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки й радіотехніки;
      - принцип дії і матеріальну частину обслуговуваного обладнання і апаратури;
      - правила організації радіозв'язку й радіообміну;
      - службові радіокоди;
      - азбуку Морзе;
      - правила технічної експлуатації короткохвильового радіозв'язку;
      - правила технічної експлуатації телеграфного зв'язку;
      - основні причини пошкоджень обладнання та способи їх усунення.

1.4. Радіооператор 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіооператор 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіооператор 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіооператор 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічне обслуговування обладнання приймально-передавальних радіостанцій.

2.2. Контролює стан електросилового обладнання станцій, обслуговує антенно-щоглові пристрої та допоміжне обладнання, встановлене в радіоцентрі.

2.3. Настроює на робочі частоти передавачі та приймачі, виконує найпростіші електричні вимірювання та випробування згідно з технологічними картами.

2.4. Замінює зіпсовані лампи та усуває найпростіші технічні пошкодження.

2.5. Передає та приймає радіограми азбукою Морзе на літеродрукуючій телеграфній апаратурі.

2.6. Читає перфоровану стрічку, оформляє радіограми.

2.7. Веде телеграфну оперативну та технічну документацію.

2.8. Дотримується графіка радіозв'язку.

2.9. Передає ключем та приймає радіограми і радіотелеграми "на слух" зі швидкістю від 60 до 90 знаків за хвилину змішаного тексту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіооператор 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіооператор 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіооператор 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіооператор 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіооператор 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіооператор 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіооператор 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіооператор 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіооператор 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіооператор 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.