Інструкція для посади "Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження з технічного обслуговування та ремонту обслуговуваних технічних засобів;
      - перспективи технічного розвитку філіалу підприємства електрозв'язку;
      - основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми обслуговуваного обладнання та апаратури;
      - призначення, принцип дії та режим роботи обслуговуваних технічних засобів;
      - принципи організації зв'язку;
      - організацію службового зв'язку;
      - конструкцію кабелів електрозв'язку, траси їх проходження та місцезнаходження лінійних споруд;
      - Правила з технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд електрозв'язку та розподільної мережі проводового мовлення;
      - експлуатаційно-технічні норми на обслуговування обладнання;
      - основні види пошкоджень, інструкції про порядок їх усунення;
      - основні методи проведення вимірювань та правила проведення аварійно-відновлювальних робіт;
      - організацію службового зв'язку у разі пошкоджень;
      - основи теорії і практики захисту лінійних споруд зв'язку від електромагнітних впливів та корозії;
      - прилади та обладнання заземлення;
      - порядок проведення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та ремонтом лінійно-абонентських споруд електрозв'язку;
      - Правила охорони ліній зв'язку;
      - Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення;
      - порядок і правила проведення охоронно-роз'яснювальної роботи;
      - призначення та принцип дії засобів вимірювання, які знаходяться в експлуатації;
      - структуру філіалу та порядок взаємовідносин з іншими підприємствами;
      - основні положення, правила та інструкції з паспортизації споруд, обладнання;
      - порядок оформлення та ведення технічної документації;
      - правила приймання до експлуатації нових та після капітального ремонту лінійних споруд та абонентських пристроїв;
      - норми витрат матеріалів та запчастин на експлуатацію лінійних споруд та абонентських пристроїв.

1.4. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у забезпеченні надійної роботи лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв.

2.2. Обслуговує і ремонтує лінійні споруди електрозв'язку, абонентські пристрої, обладнання переговорних пунктів, таксофони відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.3. Бере участь у розробленні планів і графіків огляду лінійних споруд електрозв'язку та обладнання, стежить за виконанням планових завдань.

2.4. Контролює технічний стан лінійних споруд, обладнання, абонентських пристроїв, устаткування переговорних пунктів, таксофонів та виконання правил технічної експлуатації.

2.5. Складає відомості про дефекти та оформляє наряди на здійснення ремонтних робіт на лінійних спорудах електрозв'язку.

2.6. Здійснює планові технологічні огляди.

2.7. Перевіряє та ремонтує лінійні споруди електрозв'язку та обладнання.

2.8. Виконує вимірювання електричних параметрів кабельних та повітряних ліній зв'язку.

2.9. Забезпечує утримання електричних параметрів у межах існуючих експлуатаційно-технічних норм.

2.10. Здійснює симетрування кабелю, усуває небезпечні перехрещування з лініями електропередач.

2.11. Забезпечує дотримання технічних норм при спільному паралельному прокладанні ліній зв'язку і ліній високої напруги.

2.12. Забезпечує обслуговування дослідних ділянок ліній.

2.13. Бере участь у вимірюванні змінним струмом електричних параметрів лінійних споруд електрозв'язку та ущільненої додатковими програмами розподільної мережі проводового мовлення.

2.14. Обстежує траси нового будівництва ліній електрозв'язку та діючих ліній електрозв'язку, які підлягають реконструкції або капітальному ремонту.

2.15. Виконує планові роботи для підготовки лінійних споруд електрозв'язку до роботи в осінньо-зимовий період, під час паводків та селів.

2.16. Виконує роботи із захисту лінійних споруд електрозв'язку від корозії, електромагнітних впливів та ударів блискавки.

2.17. Контролює стан приладів та обладнання заземлень.

2.18. Здійснює нагляд за роботою сторонніх організацій, які виконують будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт лінійних споруд та обладнання електрозв'язку.

2.19. Провадить охоронно-роз'яснювальну роботу з підприємствами, організаціями та громадянами з метою збереження лінійних споруд електрозв'язку від пошкоджень.

2.20. Бере участь у виданні дозволу на проведення робіт будівельними організаціями та приватними особами в охоронній зоні лінійних споруд, контролює дотримання ними діючого законодавства, інструкцій, правил.

2.21. Бере участь у розслідуванні причин пошкоджень лінійних споруд електрозв'язку будівельними організаціями або громадянами, складає акти про пошкодження та про порушення Правил охорони ліній зв'язку, направляє матеріали й акти за призначенням.

2.22. Контролює роботу компресорно-сигнальних приладів і обладнання для утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском.

2.23. Забезпечує утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском, своєчасно визначає та організовує роботи з усунення негерметичності в кабелі.

2.24. Контролює технічний стан шахт, колодязів, повітряних трас та водних переходів.

2.25. Здійснює контроль за своєчасним проведенням вимірювання захисних опорів та інших видів захисту кабелів.

2.26. Замінює та встановлює попереджувальні знаки.

2.27. Ремонтує наземні та внутрішні частини необслуговуваних підсилювальних пунктів.

2.28. Виявляє та усуває пошкодження і аварії в контрольні терміни, бере участь у розгляді причин їх виникнення та повідомляє про це в установленому порядку.

2.29. У разі складних пошкоджень упроваджує заходи з тимчасового переключення ліній електрозв'язку.

2.30. Упроваджує заходи із запобігання аваріям та пошкодженням.

2.31. Здійснює контроль за роботою вимірювальних приладів.

2.32. Бере участь у прийманні збудованих лінійних споруд і лінійних споруд після ремонту та в освоєнні нової техніки.

2.33. Здійснює облік та паспортизацію лінійних споруд.

2.34. Здійснює нагляд за установкою радіоточок і абонентських пристроїв та приймає їх для обслуговування.

2.35. Здійснює нагляд за роботами з обладнання абонентських пунктів, таксофонів.

2.36. З'ясовує причини нестійкої роботи лінійних споруд електрозв'язку, готує пропозиції щодо усунення цих причин.

2.37. Бере участь у проведенні лінійних випробувань та дослідній експлуатації лінійних споруд електрозв'язку, у прийманні зразків нової техніки, у впровадженні засобів автоматизації та механізації, у поширенні передових методів праці.

2.38. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо удосконалення цих процесів.

2.39. Розробляє технологічні карти з обслуговування лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв для поліпшення технічної експлуатації.

2.40. Бере участь у складанні замовлень на матеріали, запасні частини, інструмент тощо.

2.41. Керує роботою електромонтерів та кабельників-спаювальників, надає їм допомогу при проведенні складних робіт на закріпленій ділянці.

2.42. Веде технічну документацію.

2.43. Забезпечує своєчасність та достовірність первинного обліку і звітних даних.

2.44. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.

2.45. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.46. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.