* *
Інструкція для посади "Антенник-щогловик 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Антенник-щогловик 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією антенника-щогловика 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - необхідні уявлення з теорії розповсюдження радіохвиль (принципи випромінювання і приймання електромагнітної енергії, властивості іоносфери та вплив її на розповсюдження радіохвиль), будову експоненціальних і поглинаючих ліній та їх призначення;
      - способи визначення зусиль у відтяжках щогл;
      - конструкції веж, щогл та опор висотою більше 25 м;
      - методи обробки хвилеводів, порядок технічного огляду підйомних механізмів;
      - правила роботи з підйомними механізмами;
      - будову і правила користування теодолітом;
      - робочі креслення на фундаменти та металоконструкції антенно-щоглових споруд.

1.4. Антенник-щогловик 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Антенник-щогловик 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Антенник-щогловик 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Антенник-щогловик 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі види верхолазних ремонтно-відновлювальних робіт на антенах, стальних опорах і щоглах складної конструкції.

2.2. Здійснює керівництво роботами під час підйому та установлення щогл висотою більше 25 м.

2.3. Перевіряє металеві щогли, вежі (їх деформацію).

2.4. Підтягує болти та усуває дефекти зварних швів.

2.5. Перевіряє та випробовує підйомні механізми.

2.6. Виконує монтажно-ремонтні роботи всіх видів обладнання антенно-щоглових споруд (антенних трансформаторів, комутаторів, дегідраторів, мостів складання, систем обігріву антен і високочастотних заземлень, грозозахисних пристроїв та інше).

2.7. Бере участь у технічному обслуговуванні і поточному ремонті системи керування, блокування і сигналізації антенної комутації передавального обладнання.

2.8. Бере участь в юстируванні антен.

2.9. Здійснює обробку хвилеводів спеціальними пристроями, підключає їх до радіотехнічного обладнання, забезпечує герметичність стиків хвилеводів.

2.10. Виконує усі види робіт з утримання у робочому стані рухомих систем та пересувних мостів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Антенник-щогловик 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Антенник-щогловик 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Антенник-щогловик 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Антенник-щогловик 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Антенник-щогловик 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Антенник-щогловик 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Антенник-щогловик 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Антенник-щогловик 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Антенник-щогловик 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Антенник-щогловик 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ремонт антенних трансформаторів, комутаторів, систем обігріву антен, грозозахисних пристроїв; підтяжка болтів; обробка хвилеводів.