Інструкція для посади "Художник-постановник клубного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Художник-постановник клубного закладу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку і технологію художньо-оформлювальних робіт;
      - техніку сцени та правила ЇЇ експлуатації;
      - передовий досвід професійного і самодіяльного театру щодо оформлення вистав та використання техніки сцени;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Художник-постановник клубного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Художник-постановник клубного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Художник-постановник клубного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Художник-постановник клубного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє на основі вивчення сценарних матеріалів декоративно-художнє оформлення виставки.

2.2. Створює ескізи і макети декорацій, костюмів, гриму, меблів, бутафорії згідно з загальним творчим задумом режисера, а також ескізи реклам, афіш, програм, запрошень.

2.3. Розробляє робочі та конструктивні креслення декорацій, інших деталей оформлення.

2.4. Вирішує питання світлового оформлення вистави.

2.5. Організує і контролює виконання всіх оформлювальних робіт, їх відповідність кресленням, описам.

2.6. Проводить монтувальні репетиції, коригує оформлювальні роботи.

2.7. Керує технічним персоналом під час генеральних репетицій та вистав.

2.8. Визначає потребу в матеріалах для оформлення вистав та обладнання сцени, складає на них заявки.

2.9. Забезпечує монтування декорацій на стаціонарі, а також на виїздах.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Художник-постановник клубного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Художник-постановник клубного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Художник-постановник клубного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Художник-постановник клубного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Художник-постановник клубного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Художник-постановник клубного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Художник-постановник клубного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Художник-постановник клубного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Художник-постановник клубного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Художник-постановник клубного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.