Інструкція для посади "Інструктор культурно-освітнього закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор культурно-освітнього закладу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст бакалавр або молодший спеціаліст); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
      - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
      - організацію навчально-виховної роботи;
      - досвід роботи гуртків закладів культури інших регіонів;
      - оформлення методичних документів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Інструктор культурно-освітнього закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор культурно-освітнього закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор культурно-освітнього закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор культурно-освітнього закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє плани роботи закладу; інструктивно-методичні матеріали з питань культурно-дозвіллєвої діяльності.

2.2. Добирає спеціалістів для гурткової роботи та складає графіки їх роботи.

2.3. Підтримує контакти з громадськими організаціями, спонсорами, об'єднаннями тощо.

2.4. Рекламує роботу художніх колективів, закладу культури, проводить роботу по залученню до участі в гуртках населення мікрорайону, а також у заходах, що організовуються закладом культури.

2.5. Відповідає за своєчасне виконання планових завдань.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор культурно-освітнього закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор культурно-освітнього закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор культурно-освітнього закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор культурно-освітнього закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор культурно-освітнього закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор культурно-освітнього закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор культурно-освітнього закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор культурно-освітнього закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор культурно-освітнього закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.