Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Учений секретар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років, за наявності наукового ступеня - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури;
      - нормативні акти, що регламентують науково-дослідну, науково-експозиційну, фондову та науково-освітню роботу музею;
      - напрями діяльності і спеціалізацію музею;
      - систему інформаційного забезпечення музею;
      - досягнення науки у відповідній області знань;
      - планування і організацію наукових досліджень і розробок;
      - основи діловодства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Учений секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Учений секретар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Учений секретар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Учений секретар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить науково-організаційну роботу в музеї під час проведення наукових досліджень і розробок виходячи з основних напрямів діяльності.

2.2. Є секретарем ученої і науково-методичної ради музею.

2.3. Складає перспективні, річні, квартальні плани роботи музею, контролює хід їх виконання.

2.4. Складає річні звіти про роботу музею.

2.5. Готує засідання ученої і науково-методичної ради музею.

2.6. Керує роботою з підготовки і проведення конференцій, семінарів.

2.7. Веде протоколи виробничих засідань, науково-методичних, учених рад, контролює виконання прийнятих рішень.

2.8. Підтримує контакти з музеями, науковими і учбовими закладами, громадськими організаціями.

2.9. Здійснює листування музею з установами і організаціями, контролює підготовку відповідей.

2.10. Контролює роботу наукового архіву, фотолабораторії і комплектування бібліотеки, згідно з профілем музею.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Учений секретар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Учений секретар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Учений секретар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Учений секретар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Учений секретар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Учений секретар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Учений секретар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Учений секретар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Учений секретар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Учений секретар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Учений секретар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Учений секретар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Учений секретар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Учений секретар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.