* *
Інструкція для посади "Бібліотекар 1-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бібліотекар 1-ї категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи бібліотечної справи, бібліографії;
      - основні бібліотечні технологічні процеси;
      - форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами;
      - передовий досвід бібліотечної роботи вітчизняних та світових бібліотек;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Бібліотекар 1-ї категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бібліотекар 1-ї категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бібліотекар 1-ї категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бібліотекар 1-ї категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів відповідно до профілю та технології однієї із виробничих ділянок (комплектування, обробка бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, організація та зберігання фондів, обслуговування читачів та абонентів).

2.2. Бере участь у науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки, в розробці та реалізації програм розвитку бібліотеки, планів бібліотечного обслуговування населення.

2.3. Застосовує наукові, методи та передовий досвід роботи у бібліотечній діяльності.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бібліотекар 1-ї категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бібліотекар 1-ї категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бібліотекар 1-ї категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бібліотекар 1-ї категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бібліотекар 1-ї категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бібліотекар 1-ї категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бібліотекар 1-ї категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бібліотекар 1-ї категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бібліотекар 1-ї категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бібліотекар 1-ї категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.