* *
Інструкція для посади "Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста за професією акомпаніатора 2-ї категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - історію та теорію музики;
      - методику роботи з аматорськими колективами й окремими виконавцями;
      - принципи формування репертуару;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує музичний супровід виступів та репетицій художніх колективів, ансамблів та солістів, культорганізаторів відповідно до їх творчих планів.

2.2. Бере участь у проведенні дозвіллєвих заходів, концертів, вистав, свят, вечорів відпочинку тощо.

2.3. Бере участь у проведенні навчально-виховної роботи у колективі народної творчості.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу 1-ї категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.