* *
Інструкція для посади "Виконавчий директор федерації виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виконавчий директор федерації виду спорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України;
      - укази і розпорядження Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України: законодавчі та нормативно-правові акти державних органів з питань, які стосуються його діяльності, державну мову.

1.4. Виконавчий директор федерації виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виконавчий директор федерації виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виконавчий директор федерації виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виконавчий директор федерації виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює фінансово-господарську та іншу комерційну діяльність федерації, працює над зміцненням матеріально-технічної бази федерації, сприяє роботі з вдосконалення спортивного інвентарю, форми, спеціального обладнання.

2.2. Надає практичну організаційну та методичну допомогу місцевим осередкам федерації у роботі щодо залучення населення до занять відповідним видом спорту.

2.3. Сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців даного виду спорту.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виконавчий директор федерації виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виконавчий директор федерації виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виконавчий директор федерації виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виконавчий директор федерації виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виконавчий директор федерації виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виконавчий директор федерації виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виконавчий директор федерації виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виконавчий директор федерації виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виконавчий директор федерації виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виконавчий директор федерації виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.