Інструкція для посади "Головний тренер команди", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний тренер команди" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, у тому числі з питань фізичної культури і спорту;
      - новітні технології та сучасну методику спортивного тренування;
      - положення Олімпійської Хартії;
      - статути міжнародної та національної федерацій;
      - правила змагань з виду спорту;
      - основні організаційні засади навчально-тренувальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи у команді;
      - державну мову.

1.4. Головний тренер команди призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний тренер команди підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний тренер команди керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний тренер команди під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво збірною командою України з виду спорту, тренерською радою збірної команди; несе відповідальність за виконання покладених на команду завдань.

2.2. Розробляє календар спортивних заходів, цільову програму підготовки та участі збірної команди України з виду спорту в змаганнях і несе відповідальність за їх реалізацію.

2.3. Забезпечує організацію навчально-тренувального та виховного процесу, дбає про здоровий морально-психологічний клімат у команді.

2.4. Контролює та коригує плани індивідуальної підготовки членів збірної команди України з виду спорту, веде необхідну облікову та звітну документацію, співпрацює з комплексними науковими групами.

2.5. Забезпечує формування складу збірної команди України для участі в офіційних міжнародних змаганнях з виду спорту згідно з вимогами затвердженої системи відбору та несе персональну відповідальність за її виступ у цих змаганнях.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням антидопінгових вимог.

2.7. Контролює діяльність тренерів та спортсменів штатної національної збірної команди України.

2.8. Готує та подає пропозиції щодо матеріально-технічного та медико-біологічного забезпечення збірної команди України з виду спорту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний тренер команди має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний тренер команди має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний тренер команди має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний тренер команди має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний тренер команди має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний тренер команди має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний тренер команди має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний тренер команди має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний тренер команди має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний тренер команди несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний тренер команди несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний тренер команди несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний тренер команди несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний тренер команди несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний тренер команди несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний тренер команди несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.