* *
Інструкція для посади "Провідний редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний редактор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора 1-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної справи, культурно-освітницької роботи та редакційно-видавничої діяльності;
      - методи редагування рукописів та художньо-технічного оформлення друкованої продукції;
      - інструкції та стандарти за профілем роботи;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Провідний редактор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний редактор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний редактор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний редактор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє перспективні та поточні плани випуску друкованої продукції, бере участь в підготовці рукописів до видання, здійснює їх редагування та технічне оформлення.

2.2. Готує відредаговані оригінали до здавання в поліграфічне виробництво.

2.3. Проводить практику коректурних відбитків та читає сигнальні екземпляри видань.

2.4. Складає рецензії та анотації на друковану продукцію.

2.5. Редагує бібліографічні, методичні та інші матеріали, розділи або частини довідково-бібліографічного апарату, здійснює складання каталогів, допоміжних покажчиків.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний редактор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний редактор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний редактор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний редактор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний редактор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний редактор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний редактор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний редактор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний редактор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний редактор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний редактор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний редактор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний редактор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний редактор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний редактор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний редактор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.