Інструкція для посади "Лакувальник туб 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України від 30 грудня 2000 р. N 278. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лакувальник туб 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження і регулювання обслуговуваного устаткування, фізико-хімічні і технологічні властивості лаку та емалі у межах виконуваної роботи;
      - правила і методи покриття металу лаком та емаллю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Лакувальник туб 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лакувальник туб 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лакувальник туб 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лакувальник туб 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Лакує внутрішню поверхню туб захисним шаром лаку методом розпилення.

2.2. Накатує емаль на зовнішню поверхню туб, створюючи грунт для нанесення кольорових відбитків.

2.3. Перевіряє тиск повітря в процесі лакування туб і консистенцію емалі.

2.4. Контролює процес лакування.

2.5. Підналагоджує і регулює обслуговуване устаткування.

2.6. Додержує правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лакувальник туб 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лакувальник туб 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лакувальник туб 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лакувальник туб 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лакувальник туб 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лакувальник туб 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лакувальник туб 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лакувальник туб 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лакувальник туб 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лакувальник туб 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.