* *
Інструкція для посади "Апаратник диспропорціонування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник диспропорціонування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника диспропорціонування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання каніфольного емульгатора;
      - будову та принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики;
      - фізико-хімічні властивості каніфольного емульгатора, органічного теплоносія;
      - технологічний режим;
      - правила регулювання процесу;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання каніфольного емульгатора відповідно до робочої інструкції.

2.2. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання каніфольного емульгатора.

2.3. Контролює дотримання технологічного регламенту підготовки каніфолі, плавлення, диспропорціонування, омилення, циркуляцію органічного теплоносія, вихід та якість каніфольного емульгатора за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів.

2.4. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

2.5. Здійснює пуск та зупинку дробарок, транспортерів, елеваторів, плавителів, реакторів диспропорціонування, омилювачів, котлів органічного теплоносія та іншого устаткування.

2.6. Керує підлеглими робітниками.

2.7. Провадить контрольні аналізи.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник диспропорціонування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.