* *
Інструкція для посади "Апаратник димеризації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник димеризації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника димеризації 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес і схему дільниці димеризації ацетилену;
      - будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - суть і правила регулювання технологічного процесу;
      - правила та способи контролю технологічного регламенту.

1.4. Апаратник димеризації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник димеризації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник димеризації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник димеризації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес каталітичної димеризації ацетилену в моновінілацетилен відповідно до робочої інструкції.

2.2. Стежить за роботою і станом всього устаткування дільниці одержання моновінілацетилену.

2.3. Веде контроль дотримання технологічного регламенту, циркуляції води, розсолу, абсорбенту, водяного та розсольного охолодження газу в скруберах, виходу і якості продукту за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів.

2.4. Запобігає несправностям в роботі устаткування та комунікацій, усуває несправності.

2.5. Здійснює пуск та зупинку холодильників, відцентрових насосів, реакторів, скруберів водяного охолодження концентратів розсолу та іншого устаткування, яке обслуговується.

2.6. Розраховує дозовані компоненти.

2.7. Керує підлеглими робітниками.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник димеризації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник димеризації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник димеризації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник димеризації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник димеризації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник димеризації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник димеризації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник димеризації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник димеризації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник димеризації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.