Інструкція для посади "Розварник силікатної брили 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розварник силікатної брили 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією розварника силікатної брили 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоклавів, випарювачів, фільтрів, змішувачів, насосів, що обслуговуються;
      - методи визначення в'язкості та густини готового розчину;
      - правила змішування розчинів різної в'язкості та густини;
      - порядок зливання, зберігання та транспортування готових розчинів;
      - вимоги до якості готового розчину.

1.4. Розварник силікатної брили 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розварник силікатної брили 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розварник силікатної брили 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розварник силікатної брили 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розварювання калієвої, натрієвої або комбінованої брили під тиском в стаціонарних автоклавах.

2.2. Стежить за температурним режимом та тиском в автоклавах.

2.3. Фільтрує та випарює розчин до потрібної густини.

2.4. Змішує розчини рідкого скла з метою доведення суміші до заданих значень густини та в'язкості.

2.5. Здійснює контроль за густиною та в'язкістю розчинів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розварник силікатної брили 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розварник силікатної брили 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.