* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника виробництва малотоннажних продуктів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання продуктів, що виробляються цехом;
      - принцип роботи устаткування, що обслуговується: ректифікаційних апаратів, реакторів з різними пристроями для перемішування, кристалізаторів, центрифуг, нутч-фільтрів теплообмінної апаратури, апаратів, що працюють під тиском та вакуумом, контрольно-вимірювальної та регулюючої апаратури;
      - властивості готової продукції;
      - правила приготування розчинів хімікатів;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва малотоннажних продуктів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Додержує заданого технологічного режиму.

2.3. Завантажує сировину та вивантажує напівфабрикати з апаратів.

2.4. Дозує сировину, готує розчини хімікатів.

2.5. Бере участь в проведенні експрес-аналізів напівфабрикатів та сировини.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.