Інструкція для посади "Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією випробувача металевих канатів та ланцюгів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову ланцюговипробувальних машин та випробувальних пресів різних систем і типів, що обслуговуються;
      - призначення та конструкцію виробів, відмінність їх за розмірами та вагою, характер та метод випробувань;
      - норми навантаження;
      - таблиці навантаження та припустимого подовження ланцюгів;
      - будову та призначення приладів випробувальних пресів та машин.

1.4. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випробовує металеві вироби на розрив на ланцюговипробувальних машинах, гідравлічних та гвинтових випробувальних пресах.

2.2. Проводить зовнішній огляд виробів, які підлягають випробуванню.

2.3. Керує лебідкою під час завантаження ланцюгів в жолоби випробувального стенду та вивантажує їх на стіл перегляду.

2.4. Готує для випробування усі типи ланцюгів, канатів, якорів, блоків та інших металевих виробів і систем їх з'єднань.

2.5. Установлює затискні скоби (захвати).

2.6. Кріпить кінцеві кільця виробів.

2.7. Заміряє вироби перед випробуванням.

2.8. Заміряє кільця ланцюга після випробування за шириною, довжиною та кроком.

2.9. Визначає подовження ланцюга.

2.10. Установлює прес на потрібне завантаження за таблицями.

2.11. Виявляє недоброякісні кільця у ланцюгу та вирубає їх на пресі.

2.12. Записує результати в журналі випробувань.

2.13. Розраховує ступінь спрацювання якорних ланцюгів та визначає їх придатність.

2.14. Клеймує вироби після випробувань.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач металевих канатів та ланцюгів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.