Інструкція для посади "Розмітник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розмітник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - найменування, будову та правила застосування простого розмічального інструменту;
      - способи визначення розмірів довжини дуг, хорд, кіл;
      - правила заточування та заправлення розмічального інструменту;
      - правила розкроювання матеріалу та розташування деталей під час розмічання;
      - склад розчину для фарбування поверхонь, які розмічає, та способи його приготування;
      - базові поверхні та поверхні, які підлягають подальшому обробленню;
      - правила підготовки кромок під зварювання;
      - основні відомості про допуски та посадки та їх позначення на кресленнях;
      - основи технічного креслення.

1.4. Розмітник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розмітник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розмітник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розмітник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розмічає заготовки, деталі, металеві моделі, відливки, поковки та металоконструкції під оброблення за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) з вивірянням та установленням на плиті, підкладках, клинах, домкратах.

2.2. Готує крейдяний розчин.

2.3. Фарбує деталі під розмічання.

2.4. Викреслює нескладні геометричні побудови з простими сполученнями.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розмітник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розмітник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розмітник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розмітник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розмітник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розмітник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розмітник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розмітник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розмітник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розмітник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Букси сальників до молотів - розмічання.

5.2. Вали електромашин - розмічання під свердління.

5.3. Вали одноколінчасті - розмічання поковок.

5.4. Валики - розмічання шпонкових пазів та отворів під шплінт.

5.5. Валки прокатні масою до 1000 кг - розмічання під обрізання та центрування.

5.6. Відливки фасонні дрібні нескладної конфігурації - розмічання під фрезерування за шаблоном.

5.7. Деталі прості: баранчики, вилки, рами, вушки тощо - розмічання за шаблоном.

5.8. Деталі тепловозів (диски п'ятників, рамки, важілі усмоктувальних клапанів дизеля, затискачі для паливного трубопроводу) - розмічання.

5.9. Деталі фасонні - розмічання під механічне оброблення.

5.10. Заготовки зі сортової, штабової та листової сталі - розмічання під різання за шаблоном.

5.11. Ключі гайкові - розмічання зіва.

5.12. Ключі "зірочка" - розмічання під довбання.

5.13. Корпуси клапанних колонок - розмічання місць для вирізання пробних планок.

5.14. Корпуси та кришки підшипників діаметром до 300 мм - розмічання.

5.15. Кришки коробок швидкостей різних верстатів - розмічання під стругання та фрезерування.

5.16. Кронштейни ресорні, балансири візків суцільнометалевих вагонів, підвіски гальмові, сережки ресорні - розмічання.

5.17. Кузови автобусів - розмічання обшивання.

5.18. Кулачки - розмічання за шаблоном.

5.19. Моделі та стрижневі ящики (нескладні), кокілі та шаблони з невеликою кривизною контуру - розмічання під оброблення з незначними геометричними побудовами та ув'язуванням розмірів моделей зі стрижневими ящиками.

5.20. Обшивання зовнішнє - нанесення контуру листів після свердління.

5.21. Пази та вікна в деталях - розмічання.

5.22. Підвіски колискові верхні вагонів електросекцій - розмічання.

5.23. Підшипники (верхня та нижня половина) - розмічання шпонкової канавки під довбання.

5.24. Планки прямолінійної конфігурації - розмічання контурів за шаблоном.

5.25. Плити електромагнітні - розмічання під стругання.

5.26. Супорти - розмічання під стругання пазу.

5.27. Фланці - розмічання отворів під свердління.

5.28. Фланці та заглушки металеві - розмічання за шаблонами.

5.29. Шаблони прості для перевірки стрижневих ящиків та моделей - розмічання.

5.30. Шестірні, маховики, муфти - розмічання шпонкових пазів.

5.31. Штампи, кондуктори, пристрої, цангові патрони та прилади - розмічання простих деталей.