Інструкція для посади "Градуювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Градуювальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією градуювальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми та способи перевірки на точність різних моделей ділильних машин та автоматів, складання таблиць для відліку дистанцій, розрахунок таблиць поправок на еталонну шкалу під час роботи на ділильних машинах;
      - побудову графіків помилок шкали за результатами вимірювань;
      - конструктивну будову складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - способи регулювання дуже складних та експериментальних приладів зі зніманням їх характеристик.

1.4. Градуювальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Градуювальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Градуювальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Градуювальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Регулює та градуює особливо складні та експериментальні прилади; виявляє та усуває недоліки в їх роботі.

2.2. Визначає за нульовим биттям точок, які відповідають частоті еталона за всіма діапазонами.

2.3. Наносить штрихи по воску та срібному шару точні лінійки та кутові сітки, шкали та лімби з кількістю поділок 360, товщиною штриха менше 0,005 мм та допуском на розміри від 0,003 до 0,001 мм, з точністю ціни поділки кутових шкал до 10" з параметром Ra 80-0,16 (1 - 10-й класи чистоти оброблення) на різних складних ділильних машинах.

2.4. Наносить перетинні шкали під різними кутами з точністю до 5".

2.5. Наносить поділки на високоточні лімби з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) з точністю до 2".

2.6. Налагоджує складні автомати та прецизійні ділильні машини.

2.7. Заточує та заправляє різальний інструмент з шириною різальної кромки менше 0,003 мм.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Градуювальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Градуювальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Градуювальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Градуювальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Градуювальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Градуювальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Градуювальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Градуювальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Градуювальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Градуювальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Лімби з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) з кількістю поділок 360 - градуювання під 45-кратним збільшенням з точністю ціни поділки 10", товщиною штрихів 0,0035 +- 0,0005 мм, з допуском на зміщення центру кругових штрихів 0,05 мм, з попереднім покриттям воском та наступним травленням.

5.2. Лімби з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) з кількістю поділок 360 - градуювання під 72-кратним збільшенням з точністю ціни поділки до 5", товщиною штрихів 0,003 мм та ліній цифр 0,005 мм, з допуском на розміри 0,003 мм, з попереднім покриттям воском та наступним травленням.

5.3. Прилади особливо складні, дослідні - градуювання шкал.

5.4. Шкали з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) довжиною 200 мм з кількістю поділок 200 - градуювання під 60-кратним збільшенням з товщиною штриха 0,005 мм, з допусками на розміри +- 0,001 мм.

5.5. Шкали з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) - нанесення штрихів товщиною 0,002 мм та допуском на розміри 0,001 мм, з попереднім покриттям воском та наступним травленням.