Інструкція для посади "Випробувач герметичності 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач герметичності 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача герметичності 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову гідравлічного преса, насоса, верстата з гідровипробування згортних трубок, установок різних типів, пристроїв до них та випробувальних стендів;
      - способи налагодження випробувальних пристроїв;
      - призначення слюсарно-монтажного інструменту, який застосовує під час випробування;
      - правила випробування та таврування відповідно до технічних умов;
      - основні властивості стиснутих газів, води і інших рідин, а також металів та сплавів;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та вагів;
      - способи визначення справності виробів.

1.4. Випробувач герметичності 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач герметичності 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач герметичності 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач герметичності 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує до випробувань на герметичність литі, зварні деталі та апаратуру різну за конфігурацією, розмірами та масою за установленими технічними умовами.

2.2. Випробовує під вакуумом під гідравлічним тиском понад 5 до 15 МПа (50 до 150 кгс/кв.см), під пневматичним тиском понад 0,4 до 1,6 МПа (4 до 16 кгс/кв.см).

2.3. Установлює прилади на апаратуру та стежить за приладами.

2.4. Налагоджує випробувальні пристрої приладів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач герметичності 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач герметичності 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач герметичності 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач герметичності 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач герметичності 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач герметичності 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач герметичності 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач герметичності 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач герметичності 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач герметичності 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки зрівнювальні - гідровипробування на щільність та міцність зварних та фланцевих з'єднань.

5.2. Вентилі, засувки, крани та клапани всіх розмірів - випробування.

5.3. Ємності - тарування та випробування наливанням гасу.

5.4. Лист та стрічка з металевих порошків - випробування на герметичність.

5.5. П'єдестали - випробування на міцність та щільність швів.

5.6. Регулятори тиску - випробування клапанів та швів на щільність та міцність.

5.7. Ресивери - випробування на міцність та щільність швів.

5.8. Циліндри компресорів, корпуси та кришки насосів в складеному вигляді - випробування на герметичність.

5.9. Шланги з металевим та дюрированим обплетенням - випробування.