Інструкція для посади "Інженер телефонного зв'язку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер телефонного зв'язку I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи: для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера телефонного зв'язку II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються організації, експлуатації телефонного зв'язку;
      - основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів зв'язку;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту технічного обладнання зв'язку;
      - Закон України "Про зв'язок";
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо експлуатації та ремонту засобів телефонного зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер телефонного зв'язку I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер телефонного зв'язку I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер телефонного зв'язку I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер телефонного зв'язку I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує технічну експлуатацію і розвиток способів телефонного зв'язку на підприємствах.

2.2. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення високоякісної і безперервної роботи засобів телефонного зв'язку, які підвищують надійність їх дії та вдосконалення експлуатації.

2.3. Складає інструкції і готує матеріали з питань експлуатації телефонних станцій, схеми зв'язку і здійснює їх коректування.

2.4. Аналізує дані про роботу телефонних станцій, навантаження на зв'язках, про використання зв'язків і каналів, виявляє потребу в нових зв'язках і реорганізацію існуючих.

2.5. Розглядає техноробочі проекти на будівництво і реконструкцію телефонних станцій і робить висновки з них.

2.6. Бере участь: у складанні заявок на матеріали, устаткування, запасні частини та інструменти, необхідні для технічної експлуатації та розвитку способів телефонного зв'язку; в розробленні і здійсненні заходів щодо підвищення безпеки проведення робіт.

2.7. Здійснює контроль за: складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану телефонних станцій підприємств, випрямних устаткувань та джерел живлення, перевіряє правильність розрахунків потреб у матеріальних ресурсах; реалізацією виділених фондів на устаткування зв'язку, кабельної продукції та запасних частин.

2.8. Веде облік абонентських списків на телефонних станціях, вносить до них зміни та перевіряє відповідність списків з кросовими журналами на телефонних станціях; облік наявності технічних засобів телефонних станцій.

2.9. Контролює правильність ведення технічних паспортів на обладнання телефонних станцій.

2.10. Складає рознарядку на обладнання та матеріали засобів зв'язку на підприємствах; звітну документацію про виконання річних і перспективних планів будівництва, монтажу та ремонту; експлуатацію телефонного зв'язку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер телефонного зв'язку I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер телефонного зв'язку I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.