Інструкція для посади "Мідник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різного устаткування, пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури та інструменту, які застосовує в мідницькій справі;
      - будову та правила експлуатації нагрівальної апаратури;
      - технологічну послідовність складних мідницьких робіт;
      - способи та заходи виготовлення, складання та монтажу складних деталей;
      - норми витрат матеріалів, рецептуру та способи готування складних припоїв;
      - правила проведення різних випробувань;
      - технічні умови на складання, випробування і експлуатацію вузлів та механізмів.

1.4. Мідник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні мідницькі роботи з застосуванням різного устаткування, пристроїв та пневматичних інструментів.

2.2. Згинає труби з діаметром понад 50 до 100 мм.

2.3. Виготовляє складні деталі, вузли та вироби з листів та труб кольорових металів з великою кількістю сполучених відводів різного перерізу та профілю.

2.4. Виготовляє складні теплообмінники холодильників, конденсаторів.

2.5. Виконує гідравлічні та пневматичні випробування посудин та арматури.

2.6. Виготовляє сферичні фігурні вироби великих розмірів.

2.7. Готує складні припої.

2.8. Править, доводить та підганяє за місцем та контурами виготовлені конструкції.

2.9. Паяє відповідальні шви, які працюють під тиском до 2,5 МПа (25 кгс/кв.см), тугоплавкими та легкоплавкими припоями.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки складної конфігурації гідравлічних, паливних систем, баки навісні, прискорювачі з алюмінієвих та магнієвих сплавів та нержавіючих сталей - складання в пристроях та на болванках, правка після зварювання, усунення дефектів та здавання на випробування.

5.2. Батареї трубчастих холодильників - впаювання трубок в решітки.

5.3. Блоки розподілу повітря - згинання труб для внутрішньоблочних комунікацій.

5.4. Вкладиші з діаметром понад 200 мм - лудіння та заливання кольоровими металами.

5.5. Кожухи складні за конфігурацією - виготовлення та установлення з підганянням за місцем.

5.6. Конденсатори кисневих установок складної конфігурації - виготовлення.

5.7. Кришки та денця, борт-шайби з діаметром понад 300 мм - виготовлення.

5.8. Кришки та дена - вибивання сфери.

5.9. Кулі з діаметром до 500 мм - виготовлення.

5.10. Переходи та компенсатори - виготовлення.

5.11. Раковини для умивальника з міді - виготовлення.

5.12. Теплообмінники складної конфігурації (крім якірних та етиленових) - виготовлення.

5.13. Труби латунні - паяння латунних штуцерів, конусів.

5.14. Холодильники водяні та масляні складної конфігурації - виготовлення та підганяння за місцем.

5.15. Шаблони для згинання труб - виготовлення.