Інструкція для посади "Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з впровадження нової техніки та технології I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань впровадження нової техніки та технології;
      - перспективи технічного розвитку виробництва;
      - технологію гірничого виробництва, правила експлуатації гірничошахтового та транспортного обладнання;
      - патентно-ліцензійну справу;
      - інструкції та положення з питань раціоналізації, винахідництва, технічної інформації щодо визначення розмірів винагород за винаходи і раціоналізаторські пропозиції;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення науки і техніки у сфері гірничошахтового, транспортного обладнання, механізації та автоматизації виробничих процесів, диспетчеризації і технології виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє пропозиції щодо впровадження у виробництво нової техніки та технології; плани з винахідництва та раціоналізації.

2.2. Розраховує та аналізує економічну ефективність заходів щодо впровадження нової техніки та технології, готує пропозиції з цих питань.

2.3. Бере участь в організації та проведенні виробничих випробувань нових видів машин, механізмів, апаратури, експериментальних робіт.

2.4. Бере участь у розробленні та впровадженні найновіших принципових схем енергопостачання та схем керування механізованими виїмковими комплексами; у розробленні та складанні плану впровадження нової техніки та технології і здійснює контроль за їх виконанням та за витратами коштів на впровадження нової техніки і технології.

2.5. Аналізує виробничі показники роботи технологічних ланок; виявляє резерви виробництва і бере участь у розробленні заходів щодо удосконалення технології виробництва, здійснює контроль за їх виконанням.

2.6. Вивчає та пропагує вітчизняний і зарубіжний передовий досвід, досягнення науки й техніки та бере участь у розробленні пропозицій щодо їх впровадження у виробництво.

2.7. Складає звітність про виконання планів впровадження нової техніки та прогресивної технології.

2.8. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, що надходять, розроблення і впровадження прийнятих винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

2.9. Надає допомогу винахідникам та раціоналізаторам у оформленні пропозицій, оформляє заявки на винаходи і документи на виплату авторської винагороди раціоналізаторам та винахідникам.

2.10. Організовує проведення конкурсів та оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників.

2.11. Оформляє і подає матеріали на преміювання за впровадження нової техніки.

2.12. Веде встановлену документацію, звітність.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.